Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

11. Du sov jo paa den bare jord,
Din krybbe var jo ikke stor,
Den stald, og hvad dig meer befaldt,
Var slet og ringe over alt.
Halleluja.