Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

12. Jeg derfor har saa glad et mod,
Du skal og see mig an for god,
Saa drag mig med dit milde sind
I stalden til dig trøstig ind.
Halleluja.