Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

13. Har jeg end synder uden tal,
Har jeg ey levet, som jeg skal,
O! derfor komst du jo her ned,
At være vores salighed.
Halleluja.