Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

14. Saa favner jeg dig frit, min ven,
Du tager al min jammer hen,
Du lider, slaaer vor død ihiel,
Og retter al vor sag saa vel.
Halleluja.