Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

15. Du est mit hoved, derimod
Jeg er dit lem, med liv og blod,
Og vil af gandske hiertens fliid
Dig tiene al min lives tiid.
Halleluja.