Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Immanuel! vi synge dig,

16. Saa synger jeg frimodig da
Paa jorden mit halleluja,
Men siden i din himmel-sal
Foruden ende klinge skal
Halleluja.