Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Vor JEsus kand ey noget herberg finde

Mel. Hand smelter hen etc.