Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Vor JEsus kand ey noget herberg finde

Som vidste paa vor jammer bod at raade
I denne underfulde naades nat,
Velsignet mørke, uden lige!
Da lyset selv brød frem af søde Himmerige.