Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Nu det gamle aar gik hen,

11. Naar er dog den tiid forbi,
Da vi ret kand sige,
At vi ere gandske fri
Fra det sorte rige,
Og det gamle plat maa flye,
Alle ting maae blive nye.