Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Nu det gamle aar gik hen,

15. Da, saa længe himlen staaer,
Vi hans navn skal ære,
Hvor et evigt jubel-aar
Ham til lof skal være,