Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Lad dit rige allevegne

Hendes fromhed og forstand
Funkle længe i vort land!
Hendes siel i GUd sig fryde,
Og til lammets bryllup pryde!