Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Nu vel an! et freidigt mood!

Maa jeg kun min JEsum nyde
I en fast og stadig tro,
Skulde det mig ey fortryde,
Om end verden brast i to.