Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Kom, hierte! tag dit regne-bret,

Mel. Jeg beder dig min HErre.