Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Kom, hierte! tag dit regne-bret,

3. Hvor mangt et slemt og daarligt ord
I lystig samling vanker,
Som siden bliver spyd og mord
I de fordømtes tanker,
Hvo gruer ey at tænke paa
De mange blodig' bander,