Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Kom, hierte! tag dit regne-bret,

7. Betænk! betænk! hvor hastig gik
De andre naades-dage!