Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Kom, hierte! tag dit regne-bret,

Hvad om der ey var øyeblik
Nu meer for dig tilbage?
Og er der skiønt en liden stund
Endnu for dig i vente,
Saa tænk, du har saa stort et pund
Og end slet ingen rente.