Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hvo i hiertet ret vil finde

4. Hvad man siger, foretager,
Er om denne naade-stoel,
Evighedens blide soel,
Efter ham saa længe jager,
Til at sielen selv har fat
Paa den dyre himmel-skat.