Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ach! at enhver dog tænkte paa,

Mel. Kommer til mig sagde etc.