Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O! GUd skee lof! min JEsus giør

Mel. O GUd af Himmelen see etc.