Brorson, Hans Adolph Uddrag fra JEsu, sielens lyse dag

3. Nu din faders kierlighed,
Naadens rige kilde,
Og at du saa meget leed,
Og saa gierne vilde,