Brorson, Hans Adolph Uddrag fra JEsu, sielens lyse dag

Det har, JEsu, magt det saa,
At ey noget hierte
Tør forsage og forgaae
Udi syndens smerte.