Brorson, Hans Adolph Uddrag fra JEsu, sielens lyse dag

At jeg kand i nød og striid
Ved din død mig fryde,
Ach mit hiertes hierte, kast
Ved din død og smerte
Alle mine synders last
Langt bort fra mit hierte.