Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O JEsu! GUds taalmodig lam,

4. Lad bruse pine, kors og nød
Som havets salte bølger,
Og hvad der med en voldsom død
Af spot og pine følger,
Naar jeg kun ved min vee og skam
Maa findes taalig som et lam.