Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O lam! som ingen syndens gift har saaret,

12. Hav tak, o lam! at du paatog den pine,
Og i GUds vredes-perse lod dig trine,
Saa taalig i den svare lue brændte,
Som jeg fortiente.