Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O lam! som ingen syndens gift har saaret,

13. I sandhed, du har baaret al min smerte,
Straffen blev lagt paa dit uskyldig hierte,
At du mig kunde fred og frelse skaffe,
Lod du dig straffe.