Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O lam! som ingen syndens gift har saaret,

14. Jeg tager an, hvad du til veye bragte,
Jeg troer, at du just derfor lod dig slagte,
At mig, som nu er frie fra syndens brøde,
Intet kand døde.