Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O lam! som ingen syndens gift har saaret,

17. Synden, som nu i dig har mist sit rige,
Lad den nu og med skam og skiendsel vige,
At jeg den samme i mig aldrig mere
Lader regiere.