Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O lam! som ingen syndens gift har saaret,

19. Saa skal og kand mig intet fra dig vende,
Jeg bliver din til livets sidste ende,
Da jeg din priis derfor med engle-tunge
Stedse vil siunge.