Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O! min kierlighed og glæde,

Kierlighed, som var saa rede
Til at dæmpe vredens brand,
Hvilken helved-sydend' hede
Ellers ingen slukke kand.