Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O! min kierlighed og glæde,

6. Kierlighed, som lod sig slagte,
Og en evig hielp og trøst
Derved mig tilveye bragte,