Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O! min kierlighed og glæde,

Ach! Hvor himles ret mit bryst,
Naar jeg glædelig begrunder,
At jeg midt i døden maa
Hvile udi dine vunder,
Hvor mig ingen død kand naae.