Brorson, Hans Adolph Uddrag fra JEsum seer jeg for mit øye,

Mel. Som en Hiort med etc.