Brorson, Hans Adolph Uddrag fra JEsum seer jeg for mit øye,

- - -