Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

Mel. O Drøvelse, etc.