Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

Ney, det er ey
Saa let en vey
Til Golgatha, mit hierte,
Som de fleste mene, nev!
Det vil koste smerte.