Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

3. Det stolte mod,
Det kaade blod
Kand JEsu død ey finde;
Poenitentses taare-flod
Maa i sandhed rinde.