Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

4. Alvorlig fliid
Og kamp og striid
Mod synden er fornøden,
Ind i JEsu piines tiid,
Ind med ham i døden.