Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

5. Man skrekkes maa,
At tænke paa
Vor Frelsers mordres miner,
Som saa følesløse saae
JEsu svare piner.