Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

10. Du tænker, det
Var ikke ret,
Men skrekkeligt at sige;
Ja, jeg vil dig sige eet,
Du est deres lige.