Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

11. Jeg siger: Du
Hvis sind og hu
Fra synden ey vil vende,
Est sandfærdelig endnu
Christi korses fiende.