Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

12. Al verdens flok
Er skyldig nok
I JEsu beeske plage;
Hvo der ey er steen og stok,
Maa det nok beklage.