Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

14. Den deel, der var
Guds Søn saa svar,
Maa dig saa got ey giøre.
Red dig; sagen er jo klar,
Lad dig ey forføre.