Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

16. Ach! hierte, see,
Hvor dødens vee
Din JEsu hierte trykker!
Vil du meer i synden lee?
Hierte brist i stykker.