Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Ney, det er ey

18. Nu verden kort
At sige bort,
Din lyst er idel møye;
JEsu død har giort dig sort
For min sieles øye.