Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hosianna, livets ord,

4. Kom, du ædle qvindens sæd,
Og os arme orme glæd,
O hvad er os denne tiid
Himmel-yndig, sød og bliid.