Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Hosianna, livets ord,

5. Hosianna store helt,
Folk skal vrimle om dit telt,
O vor faste naade-stoel,
Naadens himmels lys og soel.