Brorson, Hans Adolph Uddrag fra I Christne! reiser eder snart

Mel. Alleneste Gud i Himmerig, etc.