Brorson, Hans Adolph Uddrag fra I Christne! reiser eder snart

3. En syndig gnist, hvorad man leer,
Og ikke strax vil kue,
Kand sette, som man ofte seer,
Den hele siel i lue,
Vort paaske-lam vil, hiertets grund
Skal være renset, reen og sund
Fra syndens skidne væsen.