Brorson, Hans Adolph Uddrag fra I Christne! reiser eder snart

4. Hvo paaske rigtig holde vil,
Og paaske-lammet smage,
Da maa der bittre urter til
Og poenitentzes lage,
At vorde synden leed og gram,
Saa smage vi vort paaske-lam,
Og kraften af hans pine.