Brorson, Hans Adolph Uddrag fra I Christne! reiser eder snart

5. Gid ingen da i syndens dey
Og ondskab paaske æde,
Om man endskiønt paa skalkheds vey
Var længe van at træde,
Men at langt meer ved sandheds brød
Vor paaske-fest kand blive sød
I JEsu kraft og glæde.